Forløb

Ankomst
Inden du kommer på RCV, har en af vores koordinatorer forberedt din ankomst, så det tværfaglige team, der er omkring din stue, er klar til at modtage dig. Du vil blive modtaget af en Social- og Sundhedsassistent eller en sygeplejerske.

I det første døgn af dit ophold vil der ikke ske så meget, du vil blive vurderet af en sygeplejerske og plejepersonalet, og sygeplejersken vil tale med dig, om hvordan du har det. Herefter vil du, hvis du er visiteret til det, også blive vurderet af en fysio- eller ergoterapeut. Inden for de første 2-3 dage vil du, og eventuelt også dine pårørende, få en forventningssamtale, hvor både plejepersonale, sygeplejerske og terapeut er tilstede. Her aftaler vi mål for dit ophold på RCV.

Forløb
Alt efter mål for dit ophold og hvilken sygdomshistorik du kommer med, vil du i dit ophold modtage målrettede indsatser så som:

  • Du deltager, evt. sammen med en pårørende, i samtaler, tests og undersøgelser for at vurdere, hvilke aktiviteter og funktioner du kan klare, og hvilke du skal have støtte til
  • Dit forløb bliver tilrettelagt af sundhedsprofessionelle sammen med dig. Der tages udgangspunkt i din situation, så du er aktiv på de områder, hvor det er muligt
  • Du modtager kvalificeret sygepleje for at fortsætte behandlingen og forebygge, at du bliver genindlagt
  • Du får tilknyttet en kontaktperson og et team af sundhedsprofessionelle, der følger dig gennem hele forløbet
  • Er du henvist med en genoptræningsplan vil du deltager i individuel eller holdtræning ved fysio- eller ergoterapeut. Er du ikke henvist med en genoptræningsplan, vil vores terapeuter vejlede plejepersonel og sygeplejen i hvilke rehabiliteringstiltag der kan hjælpe dig for at forbedre din funktions og mestringsevne
Når dit ophold slutter
Når dit ophold på RCV slutter, hvad enten du skal hjem i eget hjem, eller du skal skifte boligform, vil der ud fra en tværfaglig evaluering tages stilling til, hvordan og hvilken støtte/hjælpemidler du vil kunne få brug for.
Sidst opdateret: 16.11.2018