Personale

Personalet på Rehabiliteringscenter Viborg

Det faste sundhedsfaglige personale er:

  • Social- og sundhedshjælpere
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygeplejersker
  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter

Der ud over kan indhentes specialkompetencer ved behov for f.eks. diætist, talepædagog osv.

Udover det sundhedsfaglige personale har vi madværter, rengørings- og køkkenassistenter, sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.

Vagter Personale
Dagvagter  - Social- og sundhedshjælpere/assistenter

 - Sygeplejersker

 

 I weekender og helligdage er der ikke ergo- og fysioterapeuter.

Aftenvagter  - Social- og sundhedshjælpere/assistenter

 - Sygeplejersker

 

 Ved behov kan planlægges med, at en fysio- eller ergoterapeut er tilstede om eftermiddagen/aftenen.

Nattevagter  - Social- og sundhedshjælpere/assistenter

 - Sygeplejerske (tilkald)            


Sidst opdateret: 16.11.2018