Rehabiliteringscenter Viborg

På Rehabiliteringscenter Viborg (RCV) tilbyder vi døgnrehabilitering. Med udgangspunkt i din målsætning vil du under dit midlertidige ophold modtage en professionel tværfaglig støtte til at genvinde og/eller forbedre din funktions- og mestringsevne.

Rehabiliteringscenter Viborg (RCV) har 65 midlertidige døgnrehabiliteringspladser. Fordelt på fem teams: 1, 2, 3, 4 og 1. sal. Rehabiliteringscenteret modtager borgere fra eget hjem og fra hospitalet.

Vores kerneopgave er at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet, og det overordnede mål for dit ophold på RCV er, at understøtte dig i at opnå størst mulig grad af selvhjulpenhed.

Beskrivelse af tilbuddet

Ankomst

Inden din ankomst på RCV har en af vores koordinatorer forberedt din ankomst i samarbejde med dit tværfaglige team, så de er klar til at modtage dig. Du vil blive modtaget af en tværfaglig medarbejder. 

I det første døgn af dit ophold vil du blive vurderet af det tværfaglige team, som vil være undersøgende på hvordan du har det. Efter behov vil du de kommende dage blive vurderet af en fysio- og/eller ergoterapeut.

Desuden vil der indenfor de første 2-3 dage blive afholdt en forventningssamtale med teamet, hvor også dine pårørende har mulighed for deltagelse. Her aftaler vi mål og længde for dit ophold på RCV.

Forløb

Efter planlægningen til forventningssamtalen vil du modtage målrettede indsatser så som:

  • Du deltager, i samtaler, tests og undersøgelser for at vurdere, hvilken rehabilitering og træning du har ressourcer til at deltage i og hvilke dagligdags aktiviteter du har brug for hjælp eller støtte til

  • Dit forløb bliver tilrettelagt af sundhedsprofessionelle sammen med dig. Der tages udgangspunkt i din situation, så du er aktiv på de områder, hvor det er muligt

  • Du modtager kvalificeret sygepleje for at fortsætte behandlingen og forebygge, at du bliver genindlagt

  • Du tilknyttes et team af sundhedsprofessionelle, der følger dig gennem hele forløbet

  • Er du henvist med en genoptræningsplan vil du deltage i individuel træning eller på hold ved fysio- og/eller ergoterapeut. Er du ikke henvist med en genoptræningsplan, vil vores terapeuter vejlede plejepersonel og sygeplejen i hvilke rehabiliteringstiltag der kan hjælpe dig for at forbedre din funktions og mestringsevne

Når dit ophold slutter

Når dit ophold på RCV slutter, hvad enten du skal hjem i eget hjem, eller du skal skifte boligform, vil der ud fra en tværfaglig evaluering tages stilling til, hvordan og hvilken støtte/hjælpemidler du vil kunne få brug for.

Et af formålene med et ophold på Rehabiliteringscenteret er, at opnå en så høj grad af selvhjulpenhed som overhovedet muligt. Det betyder også, at du, under dit ophold, vil opleve forventninger om, at du gør mest muligt selv – selvfølgelig ud fra en individuel og faglig vurdering.

Rehabiliteringen tager udgangspunkt i daglige funktioner, sådan at alle gøremål i løbet af døgnet er et led i genoptræningen (fx komme ud af sengen, påklædning, forflytninger osv.). Anden træning af hverdagsaktiviteter kunne fx. være selv at hente mad/drikkevarer i den fælles dagligstue, hjælpe med borddækning, selv tage din service af bordet osv.

Alle faggrupper medvirker i rehabiliteringen, og det tværfaglige team fastlægger mål og aktiviteter sammen med patient og pårørende.

Formålet med dit ophold på Rehabiliteringscenter Viborg er bl.a. at give et tværfagligt, målrettet og helhedsorienteret rehabiliterings- eller behandlingsforløb.

Du vil under dit ophold blive støttet til den personlige pleje, som er en del af din træning. Træningen tilrettelægges i samarbejde mellem afdelingens rehabiliterende team og dig. Det er vigtigt, at du selv er en aktiv medspiller i forhold til at få et godt forløb her hos os.

Vi ønsker, at du løbende får forbedret dine færdigheder under opholdet, og vi lægger vægt på en social og imødekommende atmosfære. Dermed kan du, hvis muligheden er der, hjælpe med små hverdagsaktiviteter som borddækning osv. Men vi respekterer naturligvis, hvis du har brug for at trække dig tilbage i din egen bolig.

Her finder du Klosterhaven og Klostertoften

Kontakt

Klosterhaven

Klosterhaven 1, 8800 Viborg

Kl. 08.00 - 14.00 - tlf. 41 93 34 69

Kl. 14.00 - 08.00 - tlf. 87 87 66 12 / 87 87 66 11

Klostertoften

Søndermarksvej 18, 8800 Viborg

Kl. 08.00 - 14.00 - tlf. 41 93 34 69
Kl. 14.00 - 08.00 - tlf. 87 87 66 12 / 20 23 29 13