Rehabiliteringscenter Viborg

På Rehabiliteringscenter Viborg (RCV) tilbyder vi døgnrehabilitering, hvilket betyder, at det er et ophold med særlig fokus på, at du, med udgangspunkt i din målsætning, modtager tværfaglig støtte til at genvinde eller forbedre din funktions- og mestringsevne.

Rehabiliteringscenter Viborg (RCV) har 65 midlertidige døgnrehabiliteringspladser. Fordelt med 30 pladser i Klostertoften og 35 pladser i Klosterhaven. Rehabiliteringscenteret modtager borgere fra eget hjem og fra hospitalet.

Vores kerneopgave er at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet, og det overordnede mål for dit ophold på RCV er, at understøtte dig i at opnå størst mulig grad af selvhjulpenhed.

Covid-19

Se hvilke restriktioner og forhold der er gældende omkring Covid-19 på Rehabiliteringscenter Viborg.
Læs mere om Covid-19 på Rehabiliteringscenter Viborg

Beskrivelse af tilbuddet

Ankomst

Inden du kommer på RCV, har en af vores koordinatorer forberedt din ankomst, så det tværfaglige team, der er omkring din stue, er klar til at modtage dig. Du vil blive modtaget af en Social- og Sundhedsassistent eller en sygeplejerske.

I det første døgn af dit ophold vil der ikke ske så meget, du vil blive vurderet af en sygeplejerske og plejepersonalet, og sygeplejersken vil tale med dig, om hvordan du har det. Herefter vil du, hvis du er visiteret til det, også blive vurderet af en fysio- eller ergoterapeut. Inden for de første 2-3 dage vil du, og eventuelt også dine pårørende, få en forventningssamtale, hvor både plejepersonale, sygeplejerske og terapeut er tilstede. Her aftaler vi mål for dit ophold på RCV.

Forløb

Alt efter mål for dit ophold og hvilken sygdomshistorik du kommer med, vil du i dit ophold modtage målrettede indsatser så som:

  • Du deltager, evt. sammen med en pårørende, i samtaler, tests og undersøgelser for at vurdere, hvilke aktiviteter og funktioner du kan klare, og hvilke du skal have støtte til
  • Dit forløb bliver tilrettelagt af sundhedsprofessionelle sammen med dig. Der tages udgangspunkt i din situation, så du er aktiv på de områder, hvor det er muligt

  • Du modtager kvalificeret sygepleje for at fortsætte behandlingen og forebygge, at du bliver genindlagt

  • Du får tilknyttet en kontaktperson og et team af sundhedsprofessionelle, der følger dig gennem hele forløbet
  • Er du henvist med en genoptræningsplan vil du deltager i individuel eller holdtræning ved fysio- eller ergoterapeut. Er du ikke henvist med en genoptræningsplan, vil vores terapeuter vejlede plejepersonel og sygeplejen i hvilke rehabiliteringstiltag der kan hjælpe dig for at forbedre din funktions og mestringsevne
    Når dit ophold slutter
    Når dit ophold på RCV slutter, hvad enten du skal hjem i eget hjem, eller du skal skifte boligform, vil der ud fra en tværfaglig evaluering tages stilling til, hvordan og hvilken støtte/hjælpemidler du vil kunne få brug for.

Et af formålene med et ophold på Rehabiliteringscenteret er, at opnå en så høj grad af selvhjulpenhed som overhovedet muligt. Det betyder også, at du, under dit ophold, vil opleve forventninger om, at du gør mest muligt selv– selvfølgelig ud fra en individuel og faglig vurdering.

Rehabiliteringen tager udgangspunkt i daglige funktioner, sådan at alle gøremål i løbet af døgnet er et led i genoptræningen (fx komme ud af sengen, påklædning, forflytninger osv.). Andre hverdagstræninger kunne f.eks. være selv at hente mad/drikkevarer i den fælles dagligstue, hjælpe med borddækning, selv tage din service af bordet osv.

Alle faggrupper medvirker i rehabiliteringen, og det tværfaglige team fastlægger mål og aktiviteter sammen med patient og pårørende.

Formålet med dit ophold på Rehabiliteringscenter Viborg er bl.a. at give et tværfagligt, målrettet og helhedsorienteret rehabiliterings- eller behandlingsforløb.

Du vil under dit ophold blive støttet til den personlige pleje, som er en del af din træning. Træningen tilrettelægges i samarbejde mellem afdelingens rehabiliterende team og dig. Det er vigtigt, at du selv er en aktiv medspiller i forhold til at få et godt forløb her hos os.

Vil ønsker, at du løbende får forbedret dine færdigheder under opholdet, og vi lægger vægt på en social og imødekommende atmosfære. Dermed kan du, hvis muligheden er der, hjælpe med små hverdagsaktiviteter som borddækning osv. Men vi respekterer naturligvis, hvis du har brug for at trække dig tilbage i din egen bolig.

Tilsynsrapporter

Uanmeldt tilsyn februar 2021 Link

Her finder du Klosterhaven og Klostertoften

Kontakt

Klosterhaven

Klosterhaven 1, 8800 Viborg

Kl. 08.00 - 14.00 - tlf. 41 93 34 69

Kl. 14.00 - 08.00 - tlf. 87 87 66 12 / 87 87 66 11

Klostertoften

Søndermarksvej 18, 8800 Viborg

Kl. 08.00 - 14.00 - tlf. 41 93 34 69
Kl. 14.00 - 08.00 - tlf. 87 87 66 12 / 20 23 29 13